Se vuoi collaborare con noi scrivi a info@bcn-it.com

Si vols col·laborar amb nosaltres escriu a info@bcn-it.com

Si quieres colaborar con nosotros escribe a info@bcn-it.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bcn-it ( Barcellona)

BCN-IT.COM
Rivista virtuale e multimediale.
Pagina web di servizi e informazioni su Barcellona
e la Catalogna in italiano, catalano e castigliano.
Sito di comunicazione culturale tra Barcellona e l’Italia.


BCN-IT.COM
Revista virtual i multimedial.
Web de serveïs e informacions sobre Barcelona
i Catalunya en italià, català i castellà.
Web de comunició cultural entre Itàlia i Barcelona.


BCN-IT.COM
Revista virtual y multimedial.
Web de servicios e informaciones sobre Barcelona
y Cataluña en italiano, catalán y castellano.
Sito web de comunicación entre Italia y Barcelona.


Possibilità di ascoltare

ZIBALDONE

In italiano non solo per italiani
Programma radiofonico in lingua italiana che trasmette
da RADIO CONTRABANDA ( 91.4 FM ) Barcellona.

Possibilitat de escoltar

ZIBALDONE

In italiano non solo per italiani
Programa de ràdio en llengua italiana que trasmet
de RÀDIO CONTRABANDA ( 91.4 FM ) Barcelona.

Posibilidad de escuchar

ZIBALDONE

In italiano non solo per italiani
Programa de radio en lengua italiana que emite
de RADIO CONTRABANDA ( 91.4 FM ) Barcellona.


Que es

Revista multimedia contemporánea en estilo italiano de Barcelona,

que quiere revelar al público local e internacional las tendencias culturales de Barcelona con una particular atención por la evolución de las costumbres y del lenguaje.
Al mismo tempo bcn-it se propone como punto de encuentro para los italianos y los italianófilos, para los enamorados de Barcelona y de Cataluña, para todo tipo de persona o institución interesada en la cultura mediterranea y latina.


Come si fa
La gestione contemporanea di svariate collaborazioni editoriali provenienti da località a volte lontane da Barcellona, unita alla complessità della comunicazione multimedia, multipiattaforma e multilingua, ha comportato la necessità di creare una redazione facilmente raggiungibile e gestibile da chiunque, ovunque si trovi.
È stata così realizzata una piattaforma informatica, raggiungibile via Internet, dotata delle seguenti caratteristiche:

www.bcn-it.com

Links:

Creación del portal:

www.cyberblue.com.mx

www.multimediaal.com

Agradecimientos:

contrabanda
cyberblue
dejate los pelos
Lino Graz
jessica braun
macarena club
lesya starr
ximena labra
aticas
me saca granos
creacions
1C1A
Sushi Kato

Sushi Kato

 

Titulos presentados en la revista:
(titoli presentati nella rivista)

titulo
(titolo)
subtitulo
(sottotitolo)
autor
(autore)
fecha
(data)
categoría
(categoria)
subcategoría
(sottocategoria)
texto
(testo)
Un teatre sense teatre    Sito ufficiale MACBA Bcn  2007-04-24  arte  esposizioni  "Un teatre sense teatre"
MACBA Museu d'Art contemporani de Bcn
Del 25.05 al 11.09 2007.
Comissaris: Bernard Blistène i Yann Chateigné, amb la col·laboració de Pedro G. Romero.
Producció: Museu d?Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i Museo Berardo de Lisboa.

Un teatre sense teatre vol explorar les diferents propostes artístiques que, des de principi del segle xx, s?han anat desenvolupant a partir del model teatral per tal de constituir-se, en el centre de l?espai de les arts visuals, en prolongació i en alternatives a les categories i divisions estètiques de les belles arts.
Híbrides, aquestes formes d?expressió múltiples han constituït i constitueixen uns territoris en què les qüestions pròpies de les arts visuals s?alimenten de les que són pròpies de les arts escèniques: en aquestes, el que és viu s?enfronta amb la inanitat, el temps amb l?espai, la vida amb l?artifici, el que és real amb la seva representació, fins al punt que es pot considerar l?espai de l?art contemporani com a «l?altre escenari» del teatre.
Aquest «altre escenari» i el lloc que hi ocupa el subjecte és precisament el que vol mostrar aquest projecte: un subjecte a voltes actor i a voltes espectador, la presència del qual mena a una redefinició del funcionament i de la finalitat de l?obra.
Des d?Hugo Ball fins a Mike Kelley, des d?Oskar Schlemmer fins a Dan Graham, des de Christian Boltanski fins a James Coleman, són els codis i les convencions, les utopies i les vel·leïtats de transformacions estètiques, polítiques i socials portades per l?experiència de l?escena, els que teixeixen i sostenen aquí els vincles entre teatre i art contemporani. Mitjançant aquesta interacció constant, les arts visuals amplien el seu camp d?acció, conquereixen altres espais. A partir del model teatral, des de Konstantin Stanislavski fins a Vsevolod Meyerhold, des d?Antonin Artaud fins a Samuel Beckett, des de Jerzy Grotowski fins a Tadeusz Kantor, l?art no deixa de preguntar-se indefectiblement per què estava disposat a separar-se del que és viu.
I és que la realitat del món en què vivim tendeix a abolir la distinció entre allò teatral i allò real. El món contemporani ja és una immensa representació. El subjecte hi busca contínuament el seu lloc.
Mentre que el teatre troba, probablement, en el camp de l?art les condicions de la seva possible emancipació, les arts visuals troben en els models que el teatre els proporciona les condicions d?un possible rebuig de la mercaderia, una posada en crisi de la representació o de la materialitat de les coses: l?elaboració de noves estratègies, una manera de «crear mons» a través de nous prismes i nous enfocaments. Enfront de la industrialització de les imatges i dels cossos, alguns artistes contraposen, a través de les formes i les lleis del teatre i de l?escenari, un rebuig a tota estètica de la reconciliació, i consideren la teatralització de la realitat com una alternativa a l?espectacularització contemporània i com una possible reconstrucció del subjecte en uns moments de fracàs d?allò polític.